Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
3
7
8
uskutečněných kurzů

0
7
9
0
2
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. Maska podsítě2. RouterBoardy s rozhraním USB umožňují připojit :3. NetFlow (monitorování síťového provozu) :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro venkovní použití je :5. Kolik IP adres obsahuje síťová maska /30?6. Obsahuje RouterOS mail server?7. RouterOS podporuje SFTP (FTP přes SSH) :8. OSPF patří do skupiny :9. P2MP spojeni je :10. HT Extension Channel je11. Karty R52(H)N lze použít v RouterOS od verze :12. Standard 802.11n při využití 40MHz šířky pásma (800ns) a 2 antén, má teoretickou maximální propustnost :