Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
3
9
0
uskutečněných kurzů

0
8
5
0
3
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. SSID slouží k2. NetFlow (monitorování síťového provozu) :3. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro venkovní použití je :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro použití uvnitř budov je :5. Kolik portů může využívat TCP protokol?6. Hodnota TOS se nachází v :7. Hodnota TTL se nachazi v :8. RouterOS podporuje SFTP (FTP přes SSH) :9. P2P spojeni je :10. P2MP spojeni je :11. HT Extension Channel je12. Karty R52(H)N podporují WiFi standardy :