Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi distribution a.s.)
0
0
3
4
4
uskutečněných kurzů

0
7
3
4
9
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. Maska podsítě2. RouterBoardy s rozhraním USB umožňují připojit :3. RouterOS umožňuje vytvořit VAP (Virtual Access Point Interface) :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro venkovní použití je :5. Kolik IP adres obsahuje síťová maska /30?6. Mechanismy omezení rychlosti v RouterOS jsou :7. Mangle (značkování packetů) slouží k :8. OSPF patří do skupiny :9. STP je :10. DualNstreme využívá k přenosu11. HT Extension Channel je12. Karty R52(H)N podporují WiFi standardy :