Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
4
2
5
uskutečněných kurzů

0
9
0
0
2
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. FTP je :2. Program Netinstall slouží k :3. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro venkovní použití je :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro použití uvnitř budov je :5. Kolik portů může využívat TCP protokol?6. Hodnota TTL se nachazi v :7. Mechanismy omezení rychlosti v RouterOS jsou :8. Mangle (značkování packetů) slouží k :9. DualNstreme využívá k přenosu10. HT Extension Channel je11. Karty R52(H)N podporují WiFi standardy :12. Standard 802.11n při využití 40MHz šířky pásma (800ns) a 2 antén, má teoretickou maximální propustnost :