Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
4
1
7
uskutečněných kurzů

0
8
3
3
8
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. FTP je :2. Program Netinstall slouží k :3. RouterBoardy s rozhraním USB umožňují připojit :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro použití uvnitř budov je :5. Kolik portů může využívat TCP protokol?6. Příkaz: "add action=drop chain=forward src-address=10.0.0.1/30"7. O defaultní "routě" hovoříme když :8. Mangle (značkování packetů) slouží k :9. DualNstreme využívá k přenosu10. HT Extension Channel je11. ARP Protokol :12. Standard 802.11n při využití 40MHz šířky pásma (800ns) a 2 antén, má teoretickou maximální propustnost :