Školení i4wifi distribution a.s.

Online test - školení systému Mikrotik (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
3
7
8
uskutečněných kurzů

0
7
9
9
9
proškolených účastníků

Rozřazovací online test školení systému RouterOS Mikrotik


1. DNS slouží k :2. Program Netinstall slouží k :3. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro venkovní použití je :4. Povolené kmitočtové pásmo v 5GHz pro použití uvnitř budov je :5. Kolik portů může využívat TCP protokol?6. O defaultní "routě" hovoříme když :7. RouterOS podporuje SFTP (FTP přes SSH) :8. Mechanismy omezení rychlosti v RouterOS jsou :9. HT Extension Channel je10. MTU v rozhraní nastavuje :11. ARP Protokol :12. Standard 802.11n při využití 40MHz šířky pásma (800ns) a 2 antén, má teoretickou maximální propustnost :