Školení i4wifi distribution a.s.

Certifikovaný poradce pro fotovoltaické systémy II. - WORKSHOP (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
4
0
5
uskutečněných kurzů

0
8
1
6
1
proškolených účastníků

Certifikovaný poradce pro fotovoltaické systémy II. - WORKSHOP

Datum 26.09.2018
Místo Praha 10
Obtížnost L1 - Lehká
Volných míst Již poběhlé školení.
Cena 2 490,- Kč
Kontakt Petra Hájková (hajkova@i4wifi.cz)

Školení je určené alespoň mírně technicky zdatnější veřejnosti. Cílem je rozšířit vědomosti posluchačů o detailnější témata týkající se instalací fotovoltaických systémů. Workshop navazuje na předcházející úvodní školení.

Po úspěšném absolvování testů k jednotlivých částem účastník obdrží GWL Power certifikát Certifikovaný poradce v oblasti fotovoltaiky a ukládání energie.

Co od školení můžete čekat:
praktické ukázky návrhů síťových a ostrovních elektráren
informace k návratnosti fotovoltaických systémů
jiný pohled na legislativu a dotace

Co na školení nestihneme:
probrat veškeré platné elektrikářské normy
vlastnoručně zapojit elektrárnu nebo její část
srovnat všechny existující výrobky, kterou jsou na trhu dostupné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potřebné vybavení: notebook nebo tablet pro práci s online solární kalkulačkou.

PODMÍNKA ÚČASTI: Praktický workshop je určen pouze pro účastníky úvodního školení o fotovoltaice, nebo pro účastníky s dobrou orientací v základních parametrech FVE!

Platba: Příkazem na základě zaslané zálohové faktury, kterou obdržíte po registraci. Platbu je třeba provést do 7 dnů od zaslání zálohové faktury, jinak je registrace stornována. Fakturu obdržíte osobně na školení.

Storno registrace: V případě neúčasti na školení není platba vrácena z důvodu velkého zájmu o školení a blokování místa jinému uchazeči. Ve výjimečných případech a v případě včasného oznámení neúčasti na školení lze požádat o náhradní termín.

Program školení

9:00 Partnerský program
9:30 Kalkulace sestav dle požadavků zákazníka - ostrovní systém
10:30 Pauza
10:45 Kalkulace sestav dle požadavků zákazníka - GridFree
11:15 Elektrárny na dotace - NZÚ a NZD
12:00 Oběd
13:00 Výpočet návratnosti
13:30 Zapojování a nastavování elektrárny
14:15 Pauza
14:30 Stavba bateriových úložišť
15:30 Pauza
15:45 GridFree a nutná legislativa
16:15 Konec

V ceně školení je zahrnutý celodenní studený sladký a slaný bufet, káva, čaj a nealkoholické nápoje. V poledne pak teplý oběd v místní jídelně.

Lektoři


Jakub Staniček

Jakub Staniček

Fotovoltaickým systémům a správě produktů portfolia GWL Power se Jakub věnuje od roku 2016. Specializuje se na systémy GridFree, které snižují spotřebu elektrické energie z distribuční sítě a také na fotovoltaické školení, které je určené pro instalační firmy i širokou veřejnost. Jakub příležitostně přednáší na konferencích a pravidelně se účastní výstav, které jsou zaměřené na aktuální dostupné FVE. technologie.