Školení i4wifi distribution a.s.

Technické školení GPON L2 (Školení i4wifi 100MEGA Distribution s.r.o.)
0
0
4
1
2
uskutečněných kurzů

0
8
2
5
4
proškolených účastníků

Technické školení GPON L2

Datum 17.01.2018
Místo Praha 10
Obtížnost L2 - Střední
Volných míst Již poběhlé školení.
Cena 2 990,- Kč
Kontakt Petra Hájková (hajkova@i4wifi.cz)


Seznámení s technologií GPON a jejími principy. Praktické seznámení s platformou Huawei SmartAX, jednotlivými produktovými řadami, komponenty, jejich parametry a vlastnostmi. Základní konfigurace s příkazovou řádkou řady SmartAX (uplinkové karty, řídící karty v režimu L2, zpracování toků paketů v OLT až k ONT. Principy hromadných nastavení pomocí profilů, profily v ONT a konfigurace koncových služeb.

Potřebné vybavení - vlastní notebook.

Platba: Příkazem na základě zaslané zálohové faktury, kterou obdržíte po registraci. Platbu je třeba provést do 7 dnů od zaslání zálohové faktury jinak je registrace stornována. Fakturu obdržíte osobně na školení.

Storno registrace: V případě neúčasti na školení není platba vrácena z důvodu velkého zájmu o školení a blokování místa jinému uchazeči. Ve výjimečných případech a v případě včasného oznámení neúčasti na školení, lze požádat o náhradní termín.

Program školení

9:00 Registrace a přivítání.
9:15 Základní popis technologie GPON (nezávislý na výrobci) • krátce historie, normy IEEE • fyzická vrstva (vlnové délky, výkony, splittery, praxe) • logická vrstva (časový multiplex, OMCI, GEM, DBA) • srovnání s jinými přístupovými technologiemi (optickými)
10:45 Krátká přestávka + občerstvení.
11:00 Platforma Huawei SmartAX • šasi řady 5600, dostupné karty, napájení, kapacitní údaje • šasi řady 5800, rozdíly oproti 5600 • nejpoužívanější ONT
12:00 Přestávka na oběd.
13:00 Základy konfigurace/práce s příkazovou řádkou SmartAX – 1. část • základy konfigurace/práce s příkazovou řádkou SmartAX • nastavení přívodních rozhraní (uplink) a řídicí karty v režimu L2 (VLAN) • zpracování (tok) paketů v šasi od přívodu až po zákazníka
14:30 Krátká přestávka + občerstvení.
14:45 Základy konfigurace/práce s příkazovou řádkou SmartAX – 2. část • princip hromadných nastavení pomocí profilů • profily pro konfiguraci ONT • konfigurace koncových služeb (mezi řídicí kartou a kartami GPON, omezení rychlostí) • multicast
16:15 Krátká přestávka + občerstvení.
16:30 Závěrečný blok • diagnostika problémů na GPON (stav ONT, historie, adresy MAC) • shrnutí celého školení • doporučení pro konkrétní nasazení GPON v praxi • závěrečná diskuse

V ceně školení je zahrnutý celodenní studený sladký a slaný bufet, káva, čaj a nealkoholické nápoje. V poledne pak teplý oběd v místní jídelně.

Lektoři


Milan Krčmář

Milan Krčmář

Milan se sítěmi zabývá už přes 20 let. V době, kdy bylo obtížné sehnat knihu o nových technologiích, ho internet zlákal tím, jak byl celý popsán ve volně dostupných RFC. Také tehdy objevil svět otevřeného software. Dnes je obojí samozřejmé, ale on si díky tomu zvolil obor dalšího studia. V roce 2003 pomáhal založit jednu komunitní síť. Brzy na to opustil pozici vývojáře VoIP ústředen a začal se naplno věnovat poskytování internetu. První optickou přístupovou síť stavěl už na technologii GPON a dodnes provozuje velké instalace OLT dvou tradičních výrobců. A k tomu předává své zkušenosti dalším ISP, kteří začínají s optickými sítěmi nebo přecházejí na GPON.
Ve volném čase utíká z dosahu sítí do hor, rád cestuje a poznává cizí kultury.